Appenzelli havasi kutya

Berni pásztorkutya

Entlebuchi havasi kutya

Nagy svájci havasi kutya